Dit is een werkboek waarin een belangrijke Sanskriettekst dient als uitgangspunt voor de studie van het Sanskriet. Deze studie kan uiteraard het beste geschieden onder deskundige leiding, maar als dat niet mogelijk is, kan dit werkboek ook voor zelfstudie worden gebruikt. Voor sommige studenten zal vooraf een korte basiscursus noodzakelijk zijn.

Aan de hand van vragen wordt de student door de tekst heen geloodst, waarbij naast begrip van de tekst ook inzicht in de opbouw van de grammatica wordt gegeven. Al doende leert de student zo ook hoe hij zelf een nieuwe tekst kan benaderen.

In feite kan natuurlijk elke tekst gebruikt worden om een taal te leren. In dit werkboek heb ik gekozen voor de yoga-sūtra’s van Patañjali, omdat die over het algemeen vrij kort zijn en taalkundig niet al te moeilijk.

Het eerste deel van dit werkboek bestaat uit een aantal sūtra’s met opdrachten. In het tweede deel worden dezelfde sūtra’s (taalkundig) besproken en er wordt een vertaling gegeven. Daar zijn dus de antwoorden op de opdrachten uit deel I uit te halen.

Iedere vertaling is natuurlijk tevens een interpretatie. En over de interpretatie van een tekst kunnen verschillen bestaan. Daarom worden naast mijn vertaling ook enkele andere vertalingen van de Yoga-sūtra’s gegeven.

Om de opdrachten in dit werkboek te kunnen maken, zijn nodig:

  • een open en nieuwsgierige studiehouding;
  • Monier-Williams, M, A Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1899. Reprint, Delhi (Sri Satguru Publications). Op sommige computers online toegankelijk.
  • Mulder, Maaike, Sanskriet Grammatica. Amsterdam (Olive Press) 2006. Ook een andere grammatica kan gebruikt worden, maar dan kloppen de verwijzingen naar de bladzijden in de grammatica uiteraard niet. Dan zul je zelf meer moeten zoeken.

De tekst wordt zowel in devanāgarī als in romeins schrift gegeven. Het devanāgarī schrift wordt in dit werkboek niet specifiek behandeld. Het wordt besproken in bovengenoemd Grammatica-boek. Verder is het voor het gebruik van het Woordenboek nodig de volgorde van de letters van het alfabet te kennen. Ook het alfabet wordt besproken in het Grammatica-boek. En wat de afkortingen en taalkundige termen betreft: die zijn te vinden in een lijst achterin dit werkboek.

Heel veel plezier en succes bij je studie Sanskriet toegewenst!