Kristbergur is een IJslandse kunstenaar. Hij heeft een opleiding in de beeldende kunst genoten in IJsland en daarna een vervolgopleiding gedaan aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij heeft inmiddels veel geëxposeerd en diverse musea in IJsland hebben werk van hem in hun collectie. In februari 2022 heeft hij een solo-tentoonstelling in Amsterdam gehad.

Naast beeldend kunstenaar is Kristbergur ook dichter. In 2019 verscheen zijn eerste bundel: een combinatie van beeldend werk en gedichten. In 2021 verscheen de dichtbundel Vetrarfærðin (Winterreizen), voorzien van 15 illustraties van droge naald etsen. Van de gedichten in deze bundel heb ik een vertaling gemaakt. Een aantal hiervan is hier als pdf-file te downloaden (uiteraard met toestemming van de dichter).  Ik geef zowel de IJslandse tekst als mijn Nederlandse vertaling.

De gedichten hebben als onderwerp het menselijk bestaan in de ruimste zin van het woord. De natuur speelt een grote rol. Soms zijn de gedichten humoristisch, maar vaak ook somber en dreigend. Sommige lijken een voorbode van wat er momenteel in Oekraïne gebeurt.