Er is weinig bekend over het leven van Aśvaghoṣa, de schrijver van de Buddhacaritam. De enkele feiten die we weten, danken we aan de colophons (afsluitende woorden) van twee van zijn werken. Aśvaghoṣa zou een inwoner zijn geweest van Sāketa, de toenmalige hoofdstad van het koninkrijk Kosala. Sāketa is de jongere naam van de stad die vroeger Ayodhyā heette. En dat is de stad waar de mythische koning Rāma opgroeide en later als de ideale vorst heerste.
Momenteel is de stad weer bekend onder de naam Ayodhyā. De plaats ligt aan een zijrivier van de Ganges, circa 200 km ten noordwesten van Vārāṇasī (Benares). Aśvaghoṣa’s moeder zou Suvarṇākṣī (lett.: zij met de gouden ogen) hebben geheten. Verder wordt nog meegedeeld dat hij monnik was en een groot geleerde en dichter. Maar dat is in feite ook alles.

We weten dat Aśvaghoṣa minstens drie werken geschreven heeft. Twee ervan zijn dichtwerken: de Buddhacaritam (’Leven van Buddha’) en de Saundarananda. (‘De mooie Nanda’). De Buddhacaritam behandelt het leven van de Boeddha. De – waarschijnlijk later geschreven – Saundarananda gaat over de bekering van Nanda, de halfbroer van de Boeddha. Het derde werk is een toneelstuk waarvan slechts enkele fragmenten zijn overgeleverd: de Śariputraprakaraṇam (‘De bekering van Śariputra’). Deze Śariputra was een van de belangrijkste leerlingen van de Boeddha. Het is mogelijk dat Aśvaghoṣa nog meer geschreven heeft. In de Tibetaanse en Chinese traditie worden er veel meer werken aan hem toegeschreven, maar het is de vraag of die inderdaad allemaal van hem zijn.

Het is niet precies bekend in welke tijd Aśvaghoṣa leefde. We weten dat hij na 100 v.C. geleefd moet hebben omdat hij in zijn Buddhacaritam een legende over de grote vorst Aśoka aanhaalt die van die tijd dateert. En we weten dat hij vóór 420 n.C. geleefd moet hebben, omdat de Chinese vertaling van de Buddhacaritam van dat jaar dateert. Een nauwkeuriger datering is evenwel toch mogelijk, en wel omdat de Śariputraprakaraṇam geschreven lijkt te zijn ten tijde van Kaniṣka, een van de Kuṣāṇa koningen die volgens de moderne opvattingen tijdens de tweede helft van de 1e eeuw regeerde. Er wordt momenteel dus aangenomen dat Aśvaghoṣa in de tweede helft van de 1e eeuw heeft geleefd.