Namen van planten

Er zijn drie verschillende lijsten met namen van planten. De bedoeling van deze lijsten is om op te kunnen zoeken naar welke planten de verschillende (medicinale) bomen, struiken en planten verwijzen. In alle lijsten wordt de volgorde van het Latijnse alfabet aangehouden. In de eerste lijst (planten: Latijn-Sanskriet) zijn de planten gealfabetiseerd op hun Latijnse benamingen. Hier worden naast het Latijn en Sanskriet ook de Nederlandse, Engelse en lokale benamingen gegeven.In de tweede lijst (planten: Sanskriet-Latijn) is gealfabetiseerd op de Sanskrietnamen. TTot slot is er dan nog een derde lijstje (Planten in de Āyurveda) waarin die planten zijn opgenomen die in de Āyurveda het meest gebruikt worden. Voor veel planten worden in het Sanskriet (evenals in vele andere talen) meerdere namen gebruikt en ook kan één naam naar verschillende planten verwijzen. Die namen die ik veel ben tegengekomen in de  āyurvedische literatuur, zijn dik gedrukt en komen in de derde lijst als aparte groep terug. Ik heb voor het samenstellen van deze lijsten...
Lees meer